Zazzle Helpcentrum

Hoe kunnen wij helpen?

Over ons Carrières Pers Help

  Doorzoek Zazzle Helpcentrum

  Marktplaats Optimalisatie

  Als onderdeel van recente verbeteringen en onze focus op kwaliteit, willen we graag onze definitie van een succesvol product op Zazzle, dat deel uitmaakt van onze marktplaats van miljoenen aangepaste producten, met je delen. Op basis van onze definitie van succesvolle openbare producten op onze marktplaats, zal een openbaar/zichtbaar product aan een of meer van de volgende criteria voldoen:

  • Het is tenminste éénmaal verkocht
  • Het is binnen de laatste 15 maanden uitgebracht, aangepast of bekeken
  • Het is een producttype welke binnen de afgelopen 2 jaar aan de Zazzle site is toegevoegd 

  Als een product niet voldoet aan een van deze criteria voor succes op Zazzle, geven we je feedback over dat product door het te markeren als 'verborgen', zodat je nog eens een keer een kijkje kan nemen naar dat product en waar nodig aan te passen. 

  Hier volgt hoe je je eigen producten op Zazzle kan beoordelen op hoe succesvol ze zijn:        Navigeer naar het Producten tabblad in je winkel en filter op "Verborgen" in het Product zichtbaarheid dropdown-menu. Kijk zorgvuldig naar ieder verborgen product om te bepalen waar verbeteringen kunnen worden aangebracht.                                                                                • Kijk nog eens naar de titel, tag en beschrijving en maak waar nodig SEO verbeteringen om klanten te helpen het product te vinden
  • Overweeg of het product voldoende is gepromoot via sociale media of je eigen website, enz.
  • Overweeg of het ontwerp / product zelf aan de kwaliteitsstandaard voldoet zoals je gehele winkel, of dat het wellicht beter kan worden verwijderd

  Wij zijn ervan overtuigd dat deze update een verschil zal maken wat betreft de kwaliteit van onze  marktplaats, gebruiksvriendelijker voor onze klanten en meer gericht op het tonen van ontwerpen van hoge kwaliteit. Hoe we dat doen?

  • De tijdspanne voor openbare producten om succesvol te worden is verhoogd van 6 maanden tot 15 maanden om vroege tijdsgevoelige ontwerpen mogelijk te maken
  • Net als eerder wordt deze tijdspanne "gereset" wanneer een product wordt bekeken of bijgewerkt
  • Nieuw toegevoegde producttypen zullen 2 jaar na lancering op de marktplaats zichtbaar blijven - zelfs nog meer tijd dus om te kopen, te bekijken of bij te werken
  • Je kunt je producten eenvoudig filteren op "Verborgen" om directe feedback te krijgen op producten die niet goed presteren, waardoor je je winkels kan optimaliseren

  Geautomatiseerde Product Optimalisatie

  We hebben hier al je vragen wat betreft Geautomatiseerde Product Optimalisatie voor je op een rijtje gezet, ter referentie.

  Wat is Geautomatiseerde Product Optimalisatie?

  A: Dit is een update wat betreft product management om de klantenervaring op Zazzle te verbeteren en ervoor te zorgen dat we slechts de beste, meest hoogstaande en recente designs aanprijzen.

  Moet mijn product aan alle criteria voldoen om op de marktplaats te blijven?

  Nee. Een product moet aan tenminste 1 van de 3 criteria voldoen om op de marktplaats naar voren te komen. Zo lang er aan tenminste 1 van de 3 criteria wordt voldaan, zal het niet worden verborgen.   

  Als een product "oud" is maar wel ooit is verkocht, wordt het dan verborgen?

  Nee. Als een product tenminste éénmaal is verkocht sinds het is uitgebracht, zal het niet worden verborgen. 

  Is dit alleen van toepassing op creators met meer dan 100,000 producten? 

  Deze optimalisatie geldt voor iedereen, ook al hebben ze minder dan 100,000 producten. Als een product verborgen is, moet het product worden beoordeeld om te bepalen wat kan worden verbeterd - bijv. is het product geoptimaliseerd voor SEO, is het product ooit echt goed gepromoot, is het ontwerp van dezelfde kwaliteit als andere producten op de marktplaats?

  Worden producten die verborgen zijn door Zazzle op een andere manier aangemerkt dan producten die ik zelf heb verborgen? 

  Momenteel is er geen manier om onderscheid te maken tussen wat Zazzle verborgen heeft en wat je zelf hebt verborgen. Je kunt het echter afleiden door te kijken wanneer dat product voor het laatst is bekeken of dat het ooit is verkocht, om zo de waarschijnlijkheid te bepalen dat het door Zazzle is verborgen.

  Hoe kan ik verborgen producten bekijken?

  Als je op je productpagina zit, kun je sorteren op "Verborgen" via het nieuwe zichtbaarheid dropdown-menu. Het kan een paar dagen duren na we de update beginnen, eer je deze nieuwe optie kan zien.

  Zal deze nieuwe 15-maanden regeling de voormalige 180-dagen regeling vervangen wat betreft zichtbaarheid? 

  Ja! De 15-maanden regeling vervangt nu de 180-dagen regeling. Zo krijgen je producten meer tijd om door klanten gevonden te worden!

  Zal deze APO update zRank gaan vervangen?

  Nee. APO staat los van zRank en zal het niet vervangen, maar ze zijn wel gerelateerd! Het optimaliseren van je individuele producten helpen je op hun beurt om je winkel te optimaliseren, maar het is slechts één onderdeel van het gehele succes van je winkel.

   

  Waarom market Zazzle deze producten niet als Direct-Only in plaats van Verborgen?

  De beslissing om producten te verbergen die niet zijn verkocht of bekeken op basis van de criteria die we eerder hebben aangegeven, is gemaakt voor SEO-voordelen voor de site in het algemeen. Directe links naar dergelijke producten zouden een negatieve impact op SEO kunnen hebben.

  Waarom is 'Verborgen' beter dan 'Direct-Only' voor SEO?  

  Als een product niet aan onze criteria voldoet, wordt het verborgen om te voorkomen dat zoekmachines de inhoud ervan gaan doorzoeken (zowel op Zazzle als op externe sites) voor SEO-doeleinden. Als een product eenmaal is verborgen, leiden eventuele bestaande externe koppelingen tot een aangepaste foutpagina die aangeeft dat het product niet meer beschikbaar is en worden er links naar je winkelprofiel en vergelijkbare producten weergegeven. Dit zorgt ervoor dat we het product consequent onsite en offsite behandelen, en dat we nog steeds potentiële klanten naar je winkel zullen leiden en Google laten weten dat het product er niet meer is.

  Hoe is Direct-Only van invloed op SEO?

  Over het algemeen kan men stellen dat het hebben van teveel pagina's op een site, met name pagina's met inhoud van lage kwaliteit, een negatieve invloed heeft op SEO. Wij geloven dat de nieuwe optimalisatie oplossing van het verbergen van onverkochte producten die niet zijn bekeken, een eerlijke oplossing is die onze SEO helpt verbeteren en daarnaast de prestaties voor iedere winkel op Zazzle zal verbeteren. We zouden graag alle ontwerpen voor altijd op de markt willen houden. We weten immers dat je hard aan ze hebt gewerkt! Helaas zou dat op de lange termijn schadelijker zijn voor de gehele design community en welvaren van Zazzle als geheel.

  We zijn ons er zeker van bewust dat er mogelijk verborgen producten zijn met een goede inhoud, maar helaas is er geen eenvoudige manier om dit systematisch aan te pakken. Met onze optimalisatie strategie zullen we je producten nooit verwijderen, maar we hopen dat je dit als een hulpmiddel zal gebruiken om de producten die niet presteren te nogmaals te bekijken en te overwegen ze te verwijderen of de inhoud te optimaliseren voordat ze weer zichtbaar worden  gemaakt.

  Wat gebeurt er wanneer iemand op een externe link klikt, maar het product is verborgen? Wat voor hinder zullen partners ondervinden door deze verandering?

  Als een product via onze optimalisatie wordt verborgen, leidt de link de gebruiker naar een pagina op Zazzle waar de gebruiker nog steeds een link naar je winkel en andere gerelateerde producten kan zien, zodat ze iets anders van de site kunnen bestellen. Elke partner-link waarop is geklikt, leidt tot een verkoop, ongeacht of het exacte product van die link nog steeds een verwijzing waardig is. 

  Wat als een creator meer dan 100,000 producten heeft, waarvan allen aan tenminste 1 van de 3 criteria voldoet?

  Deze situatie is niet veranderd - we beginnen met de minst populaire onverkochte producten, ongeacht de datum van aanpassing / wanneer het is uitgebracht, en gaan daarmee door tot het limiet is bereikt.

  Als ik een product weer zichtbaar maak, wanneer kan ik verwachten het product weer op de marktplaats en in de winkel te zien?

  Het weer zichtbaar maken van een product duurt tenminste 24 uur om weer op de marktplaats en in de winkel naar voren te komen

  Is het limiet van 100,000 per winkel of account? 

  Het producten limiet van 100,000 is per account / btw-nummer. Als je meer dan 1 account aan een btw-nummer hebt gekoppeld, zijn de 100,000 producten van toepassing op al je accounts gecombineerd. Als je producten hebt die je wilt verbergen en als deze minder dan 15 maanden oud zijn, controleer dan of je algehele account meer dan 100,000 producten bevat. Indien dat het geval is, zullen we de onverkochte minst populaire producten verbergen, ongeacht de datum waarop het is bewerkt / gepubliceerd tot het limiet is bereikt.

  Wat verstaat men precies onder een "verandering/bewerking" aan een product? 

  Alles wat wordt aangepast binnen de product details, zal worden gezien als een "verandering/bewerking" en is een reset van de klok van dat product. Dit is inclusief titels, het veranderen van stijlen, het toevoegen van categorieën, tags/labels, zichtbaarheid, royalty percentages. Wat niet in aanmerking komt is de "Selecteer winkelcategorie" en "Voeg aan uitgelichte producten toe" onder de acties van het dropdown-menu.


  Als een product is verborgen en ik ga het bewerken, zal het dan automatisch weer te zien zijn?  

  Helaas niet, je moet een bewerking/wijziging aanbrengen en daarnaast het product handmatig naar "zichtbaar" wijzigen. Als je het producten limiet van 100,000 hebt bereikt (zeg maar 150,000) en we verbergen 50,000 producten, blijft er automatisch een limiet van 100,000 over. Als je besluit dat je 30,000 van die producten wilt verwijderen en je hebt nog 70,000 over, zal Zazzle niet automatisch 30,000 zichtbaar maken, zodat je weer op het aantal van 100,000 zit. Zodra we iets verbergen, is de enige manier om het weer zichtbaar te maken, als de creator dat handmatig doet.

  Hoe kan ik mijn producten weer zichtbaar maken?

  Klik op de "acties" van het dropdown-menu onder een product om het bewerkopties van het product te openen. Klik vervolgens op "extra informatie" en selecteer "zichtbaar" onder product zichtbaarheid.  

  Sommige creators hebben ervoor gekozen om een aantal van hun producten niet zichtbaar te hebben. Als we onze eigen producten "verbergen", is er een manier om het onderscheid aan te geven tussen wat we zelf verbergen versus het geautomatiseerde proces?

  Nee, er is momenteel geen manier om aan het onderscheid aan te geven tussen producten die je zelf hebt verborgen en producten die zijn verborgen door het Geautomatiseerde Product Optimalisatie proces. Je kunt nog steeds zien wanneer een verborgen product is gecreëerd, hoeveel maal het is bekeken en verkocht, om een indicatie te krijgen of het al dan niet een product is wat goed presteert.

  Zoals altijd, bedankt voor je bijdrage om Zazzle de beste plek te maken voor alles wat met personaliseren te maken heeft!