Funktionalitet för designverktyg (lägga till bilder och text)

  

 

*Uppdaterad för det nya designverktyget den 17/2/20.

Vi har gjort det enklare att skapa eller lägga till en design i en av våra produkter.

Vem behöver en hantverksprodukt när du kan skapa något helt unikt för dig själv eller en älskad? Vi har gjort vår "skapa din egen" upplevelse mer intuitiv så att du bättre kan anpassa produkter vi erbjuder här på Zazzle-marknaden.

Att skapa en Zazzle-produkt börjar med att lägga till en bild och / eller text till en produkt.

ARBETA MED BILDER >

Lägga till bilder

Klicka på knappen ‘Lägg till bild’ för att tillämpa en bild på din produkt.

DATOR

Desktop_Add_Image.PNG

Om du inte är inloggad på ditt Zazzle-konto eller om du inte har använt Zazzle tidigare och inte tidigare har haft ett konto, går du till följande skärm när du klickar på "Lägg till bild."

Desktop_Add_Image.2.PNG

Om du inte redan har öppnat ett konto med Zazzle eller redan har loggat in på ditt Zazzle-konto rekommenderar vi att du gör det nu.

Om din produkt kan ha en bild på baksidan eller framsidan, kom ihåg att välja den sida du vill att bilden ska laddas upp till.

Vi föreslår också att du klickar på knappen "Öppna webbläsaren i full bild" som visas ovan för att se alla olika sätt att lägga till bilder och text.

Om du laddar upp en bild från din mobil behöver du bara välja "Lägg till design" och sedan välja ditt alternativ för "Lägg till bild".

MOBIL

Mobile_Add_Images.jpg

Lägga till bilder från din dator

Om du är inloggad på ditt Zazzle-konto och tidigare har lagt till bilder i mappen "Mina bilder" på Zazzle, ser du alla dessa bilder i "Alla bilder." (Se nedan)

images_select_area5.PNG

Om du aldrig har lagt till bilder i ditt Zazzle-konto ser du att du kan börja lägga till bildfiler genom att dra och släppa dem i det öppna området så att de kan börja ladda upp. (Se nedan)

images_select_area3.PNG

Om du inte har en bild på din dator som du vill ladda upp finns det andra saker du kan göra.

 

Lägga till bilder från Google Drive eller Instagram

Du kan ladda upp ett foto eller design från din Google Drive eller från Instagram efter att du loggat in på något av dessa konton. (Se nedan)

06.png

Lägga till bilder från ”Min mobiltelefon” till datorn

Du kan också ladda upp bilder direkt från din mobiltelefon genom att antingen gå till www.zazzle.se/upload i webbläsaren på din mobilenhet eller så kan du skanna den visade QR-koden. (Se nedan)

images_select_area7.PNG

När du har valt vilken bild du vill ladda upp visas den i ditt designområde och hur den ser ut på den produkt du har valt i ett förhandsgranskningsfönster. (Se nedan)

Frenchie_Skateboard_Image1.PNG

Besök här om du har problem med att ladda upp en bild.

 

HANTERA BILDER I DESIGNVERKTYGET

VIKTIGT: När du använder en dator måste du klicka i designen i designområdet för att se den högra sidan av skärmen fylla med andra sätt att lägga till och redigera din design. Om du är på mobil måste du välja bilden för att se designfunktionerna längst ner på skärmen. (Se nedan)


Du kan också lägga till flera designelement i ditt designområde. Som du kan se nedan finns det tre komponenter i designen: hunden, de rosa prickarna och texten "Mandy", vardera på ett separat lager.

DATORFrenchie_Skateboard_Image2.PNG

MOBILE

Frenchi_Mobile_HelpCenter1.PNG

Filtrera en bild

Du kan ändra "Filter" för det lager du markerar. (Se nedan)

DATOR

Frenchie_Skateboard_Image3_filter_.PNG

MOBIL

Frenchi_Mobile_HelpCenter2_FILTER2_.PNG

Beskär en bild

Du kan beskära bilden av lagret du är i. (Se nedan)

DATOR

Frenchie_Skateboard_Image3_CROP1_.PNGFrenchie_Skateboard_Image3_CROP2_.PNG

MOBIL

Frenchi_Mobile_HelpCenter2_CROP1_.PNG

Fyll designområdet med en bild

Du kan ta din design och låta den ”fylla” hela designområdet, hela vägen till blödningslinjen. Om en bild är bredare eller högre än dimensionerna för konstvyområdet kan det resultera i att bilden zoomas och beskärs. *

Frenchie_Images1.png

* Obs! Bilden ovan har en annan dimension än designområdet så att zoomning och beskärning har skett.

”Anpassa” en bild i designområdet

Eller så kan du "passa" all din design inom det "trycksäkra" -området som definieras av de blå linjerna. ”Fit” tar den längsta kanten på bilden och förlänger den till antingen den vertikala eller horisontella utskriftslinjen. Detta säkerställer att bilden inte beskärs. (Se nedan)

Frenchie_Images_Fit_2.png

 

Skala en bild

Du kan ”skala” ner din bild med hjälp av knappen ”Minus” (-) eller skala upp bilden med hjälp av ”Plus” (+) -knappen. (Se nedan)

Frenchie_Images_Scale.pngFrenchie_Images_Scale_Minus.png

Rotera en bild

Du kan ”rotera” bilden åt vänster eller höger med piltangenterna, eller så kan du vara mer exakt och skriva in den exakta rotationsgraden du vill ha. (Se nedan)

Frenchie_Images_Rotate_45.png

Vänd en bild

Du kan också ”vända” din design. Knappen till vänster vänder designen horisontellt - så vad som en gång var till vänster är nu till höger och vice versa. (Se nedan)

Frenchie_Images_FlipH.png

Och kan också vända designen vertikalt - så vad som ursprungligen låg längst ner är nu toppen och så vidare. (Se nedan)

Frenchie_Images_FlipV.png

Fler bildalternativ

Vita som transparenta

Under "Fler alternativ" kan du visa "Vita som genomskinliga." Det betyder, precis som din skrivare hemma, behandlar vårt system vita delar av bilder och utelämnar dem. Så om du väljer att göra dina vita transparenta, kan du anta att alla vita områden i din design kommer att anta färgen på den produkt de placeras på. (Se nedan)

Frenchie_Images_WT.png

Frenchie_Images_WT_Shown.pngGör objekt permanenta och alltid synliga

Även under "Fler alternativ" finns "Gör objekt permanenta och alltid synliga." Detta innebär att en kund kan flytta eller skala din bild på produkten, men de kan inte ta bort den från designområdet. (Se nedan)

Frenchie_Images_Permanent.png

Gör detta till ett mallobjekt

”Gör detta till ett mallobjekt” är ett verktyg som är utformat för avancerade användare som vill skapa mallar för andra att lägga till innehåll till. Klicka här för mer information om denna funktion. 

Frenchie_Images_Template.png

ARBETA MED TEXT>

Lägga till text

Om du vill lägga till text i designområdet klickar du på Lägg till text och skriver ordet eller orden du vill ha. (Se nedan.)

Frenchi_Mobile_AddText.PNG

 

HANTERA TEXT I DESIGNVERKTYGET

VIKTIGT: Du måste klicka inom ett textlager i designområdet för att se den högra sidan av skärmen fylla med andra sätt att lägga till och redigera din text. (Se nedan)

DATOR

Frenchie_Images_Text.png

MOBIL

Frenchi_Mobile_Text.PNG

Ändra typsnitt

Du kan ändra "Typsnitt." (Se nedan)

DATOR

Frenchi_Mobile_AddText_Font.png

MOBIL

Frenchi_Mobile_Text_Font.PNG

Ändra teckensnittsfärg

Du kan ändra teckensnittsfärg. (Se nedan)

DATOR

Frenchi_Mobile_AddText_Color.png

MOBIL

Frenchi_Mobile_Text_Color.PNG

Ändra typsnittsstorlek

Du kan ändra typsnittets storlek. (Se nedan)

DATOR

Frenchi_Mobile_AddText_Size.png

MOBIL

Frenchi_Mobile_Text_Size.PNG

Motivering av text

Du kan ställa in ”Motivering” för att texten ska vara vänster, mitt eller höger motiverad. (Se nedan)

Frenchi_Mobile_AddText_Justification.png

Skala, rotera och vänd text

Du kan skala, rotera och vända din text precis som med en bild som beskrivs ovan. (Se nedan)

Frenchi_Mobile_AddText_Scale.png

Teckenavstånd

Du kan lägga till eller subtrahera avståndet mellan varje bokstav med hjälp av funktionen 'Bokstavsavstånd'. Använd skjutreglaget eller lägg till ett exakt nummer och välj det avstånd du vill ha varje bokstav från varandra. (Se nedan)

Frenchi_Mobile_Letter_Spacing.png

Radavstånd

Med ”Linjeavstånd” kan du bestämma hur långt varandra du vill ha varje textrad från varandra. Använd skjutreglaget eller lägg till ett exakt nummer och välj det avstånd du vill ha varje rad från varandra. (Se nedan)

Frenchi_Mobile_Line_Spacing.png

Linjeorientering

Du kan också ha "Orientering" i din text antingen vara horisontell eller vertikal. (Se nedan)

Frenchi_Mobile_Line_Orientation.png

Lägg till krökning i text

Du kan lägga till "Krökning" i din text - antingen uppåt eller nedåt. Använd skjutreglaget eller lägg till ett exakt nummer för att ange hur mycket krökning du letar efter. (Se nedan)

Frenchi_Mobile_Line_curvature.png

Under 'Fler alternativ' kan du göra med text som du gjorde med bilder – Gör (text) objekt permanenta och alltid synliga och gör denna (text) mallobjekt. Se ovan om hur det fungerar för bilder. (Se nedan)

Frenchi_Mobile_Permanent_Template.png

YTTERLIGARE FUNKTIONER FÖR DESIGN VERKTYG

Lager

Det finns tre lager i designen nedan: hunden, de rosa prickarna och texten "Mandy."

Om du vill ändra ordningen på lagren och, säg, lägg prickarna ovanpå hunden, kan du bara dra och släppa varje lager i den ordning du vill ha dem. (Se nedan)

Frenchi_Desktop_Layers.png

Bakåt / framåt

Du kan också flytta lager 'Bakåt' och 'Framåt' beroende på vilket lager du markerar och / eller klickar på inom designområdet. (Se nedan)

DATOR

Frenchi_Desktop_Layer_Backwards.png

MOBIL

Frenchi_Mobile_Layers.PNG

Ångra/göra om

Om du gör ett misstag eller gillar hur din design såg ut innan du gjorde den sista lilla ändringen kan du "Ångra" eller "Gör om" de sista stegen. (Se nedan)

Frenchi_Desktop_Undo.png

Kakel

Om du vill ta en del av din design och göra den till ett mönster kan du kakla den på ett antal olika sätt. Du kan också ange storleken du vill att varje dubblettplatta ska vara i tum. (Se nedan)

Frenchi_Desktop_Tiles.png

 

Justera

Med 'Align' kan du radera flera bilder mot varandra i olika konfigurationer.
Bestäm först om du vill justera ett lager till ett annat lager eller om du vill justera alla lager inom själva tavlan eller designområdet. (Se nedan)

Shapes_Desktop_align.png

Låt oss sedan säga att du har sex färgade former som finns överallt och att du vill att de ska vara justerade och jämnt fördelade. (Se nedan)

Shapes_Desktop_1.png

Håll först ner kontrolltangenten och använd sedan markören och klicka på alla former och gruppera dem. Du vet att objekten som du vill justera är grupperade när det finns en prickad linje som omfattar alla dessa former. (Se nedan)

Shapes_Desktop_grouped.png

TDå kan du välja att antingen justera objekten vertikalt eller justera dem horisontellt. (Se nedan)

Shapes_justifications.png

Följande exempel visar att formerna har justerats vertikalt över sina centrum. (Se nedan)

Shapes_Desktop_centered.png

Distribuera

Om du nu vill fördela dessa former på lika avstånd från varandra kan du antingen välja att placera dem horisontellt eller vertikalt.

Shapes_justifications2.png

Följande exempel visar att formerna har fördelats vertikalt jämnt över sina centrum. (Se nedan)

Shapes_Desktop_spaced.png

 

 

Riktlinjer

Det är en bra idé att hålla ”Riktlinjer” på så att du vet var ditt utskriftssäkerhetsområde är. Alla delar av designen som går utöver de blå linjerna kan äventyras när de skrivs ut. (Se nedan)

Shapes_Desktop_.png

 

Rutnät

Aktivera "Gridlines" för att hjälpa dig att mäta och fördela tillgångar jämnt över ditt designområde. (Se nedan)

DATOR

Shapes_Desktop.png

MOBIL

Shapes_MObile_guidelines.png

Bild FAQ: Godkända bildformat, specifikationer för färgprofil och mer

För mer designerspecifik information om skapande av bilder, format och specifikationer, klicka här.

För fullständig åtkomst till våra guidefiler för alla Zazzle-produkter klicka här.