Zazzle Hjälpcentrum

Vad kan vi hjälpa dig med?

Om oss Jobb Press Hjälp

  Sök i Zazzle Hjälpcentrum

  "Säkert Tryckområde" och "Full Blödning" förklaring och riktlinjer

  Säkert tryckområde

  Många av Zazzels produkter har säkerhets- och blödningsriktlinjer som hjälper dig att se till att produkten du köper ser ut som du vill att den ska se ut. På många produkter finns det 3 riktlinjer som är synliga när de är påslagna.

   

  Riktlinjer växelknapp

  Sk_rmbild_2023-02-02_115858.png    screen.jpg 

   

  Grön - säker linje

  Den säkra linjen visas som en grön streckad linje när du designar din produkt.

  Sk_rmbild_2023-02-02_124144.png

  Om det finns viktiga delar av din design, t.ex. text eller foton, som MÅSTE finnas med på din produkt, ska du hålla dem inom den säkra linjen.

  I det här exemplet är en del av ansiktet i fotot utanför den säkra linjen och skulle kunna bli bortklippt.

  Exempel - dålig användning av den säkra linjen

  Untitled.png mceclip0.png
  Design Produkt

   

   

  Röd - Blödningslinje

  "Blödning" är en tryckterm som används för att beteckna det område som skärs bort efter tryckning. Blödningslinjen visas som en röd linje när du designar din produkt.

  Sk_rmbild_2023-02-02_125623.png

  Om du vill att din design ska sträcka sig ända till kanten (så att det inte finns något vitt utrymme längs kanterna), se till att dina foton eller bakgrundsbilder sträcker sig till blödningslinjen. Ännu bättre är att låta dem sträcka sig längre än till blödningslinjen.

  I det här exemplet når bilderna inte upp till blödningslinjen längs några av kanterna, vilket resulterar i ett vitt utrymme vid dessa kanter.

   

  Exempel - dålig användning av blödningslinjen

  mceclip1.png Sk_rmbild_2023-02-02_134011.png
  Design Produkt

   

   

  Blå - Trycklinje

  Hur är det då med den blå linjen? Det är trycklinjen och det är där vi försöker skära eller trycka din design på produkten. Det kan dock förekomma små variationer när den tillverkas, vilket är anledningen till att säker- och blödningslinjerna är så användbara.

  Om du håller de viktiga delarna av din design inom den säkra linjen och ser till att bakgrundsbilderna når upp till blödningslinjen får du vackra och professionella produkter.

  Exempel - Bra användning av säker- och blödningslinjerna

  mceclip2.png mceclip3.png
  Design Produkt