Information om moms och importavgifter

Behöver jag betala moms och importavgifter för min Zazzle-beställning när den levereras?

Nej! När du beställer på vår svenska domän, Zazzle.se, står vi för alla importavgifter och lokala skattekostnader.

Kan jag få en specifikation av moms och importavgifter för en beställning?

Zazzle betalar alla importavgifter och lokala skattekostnader för paket som beställs från Zazzle.se. Eftersom du inte blir debiterad för importavgifter eller skattekostnader, har vi inte möjlighet att erbjuda en detaljerad följesedel med en specifikation av de avgifter som kan uppstå under frakten av din beställning.

Om du är en återförsäljare (eller en kund som måste deklarera moms till ditt företag) rekommenderar vi att du använder www.zazzle.com istället för din lokala Zazzle.se portal. Med förbehåll för vissa minimivärden, beställningar som görs via www.Zazzle.com kan komma att debiteras för tullavgifter och/eller moms vid leverans. Dessa extra avgifter kan enkelt registreras och dokumenteras av dig, mottagaren, med hjälp av dokument och/eller kvitton som du får från ditt lokala postombud eller importföretag när de tar emot avgiften från dig i samband med leverans av paketet. För mer information angående importavgifter och moms gällande försändelser från USA, vänligen rådfråga din lokala skattemyndighet.