Zazzle Hjälpcentrum

Vad kan vi hjälpa dig med?

Om oss Jobb Press Hjälp

  Sök i Zazzle Hjälpcentrum

  Uppdatera royalty procent för dina offentliga produkter

  Hur ändrar jag min royalty procent?

  När ni lägger till en produkt för försäljning kan ni välja vilken royalty procent ni önskar vid "Lägg upp produkt till salu" sidan genom att skriva in detta under "Royalty information". Skriv in nummer i procentvärde rutan på sidan. 

   

  Ni kan även ändra royalty procent när som helst genom att klicka på "Mitt konto", gå sedan till "Visa mina produkter". Ni kan även välja att ange "Standard Royalty genom att klicka på "Mitt Konto" sedan klicka på "Standard Royalty". Här kan ni ange en royalty som kan användas till all era produkter och om ni använder detta så lägges denna valda royalty till direkt vid tillägg av produkter för försäljning. 

  Ni kan ändra royalty procent när som helst, men vårat system kommer att sammanställa alla ändringa till royalties som gjorts på erat Zazzle konto och tillämpa dem på era produkter en gång i månaden. Detta sker på eller omkring den 20:e varje månad, men undantag för våran högsäsong när ändringar av royalty procent ej kan göras. På detta sätt så görs alla ändringar samtidigt. 

  Dessutom skapar detta även en stadig prissättning för våra kunder samt främjar kundnöjdhet. Detta är speciellt viktigt under vår högsäsong, när vi vill se till att vi upprätthåller konkurrenskraftiga priser. 

  När ni lägger till en produkt för försäljning , så har ni 24 timmar på er att välja royalty procent. Efter 24 timmar, vald royalty kommer att kvarstå tills nästa månatliga uppdatering enligt ovan. 

  Varför uppdateras royalty procent enbart en gång i månaden?

  Realtid uppdateringar av royalty procent sätter vår förmåga att delta i sökmotorer i riskzonen. Dessa är mycket viktiga medium för försäljning, så det är absolut nödvändigt att vi tillmötesgår begäran från dem. 

  Dessutom skapar det en stadig prissättning för våra kunder och främjar kundnöjdhet, som bidrar till återkommande kunder