Zazzle Royalty och Remittering Procentsatser

Zazzle har standard och maximum royaltysatser för varje typ av produkt som erbjuds. Designers kan ställa in sin royalty för att vara valfritt nummer mellan standard och maximala royaltysatser . Zazzle betalar en remiss procent per produkttyp också.

Se lista nedan för aktuell information:

--Standardroyaltysatsen är 5% för alla produkter

--Den Maximal royaltysatsen är 99% för alla produkter (utom för Zazzle heart produkter, vilket är 5%)

--Remiss procent är 15% för alla andra produkter

Zazzle kan ändra sina avgifter emellanåt, och denna sida kommer att uppdateras för att återspegla sådana förändringar.