Zazzle Hjälpcentrum

Vad kan vi hjälpa dig med?

Om oss Jobb Press Hjälp

  Sök i Zazzle Hjälpcentrum

  Butiks kategori Sortering och Sökningar

  Organisera, Sortera och Anpassa din Zazzle Store 

  Butiks kategorier är en kraftfull funktion som gör Zazzle butiker lättare att navigera för kunder, och lättare att visa varor och främja för säljare. Så hur gör man?

   

  Vad kan en Butiksägare Göra?

  • Butiks ägare kan organisera alla kategorier och produkter inom deras butik.
  • Butiks ägare kan ladda upp ikon bilder för att representera någon av kategorierna i deras butik, eller använda en standard bild från Zazzle.
  • Butiker kan ställas in att visa en bläddringsbar lista med kategorier, eller ett fullt utvecklat lista med kategorier.
  • Ge kunderna möjlighet att sortera produkter i en butik Alfabetiskt, Omvänd Alfabetisk, efter Senast, eller efter Popularitet.

   

  Butiksägare har nu befogenhet att finjustera deras butik erfarenheter till belåtenhet. Tidigare hade butikerna möjlighet att skapa kategorier av produkter (tidigare känd som "produktlinjer"). Dessa kategorier vanligen innehållit produkter med inriktning på ett tema ("Semester" eller "djur") eller en särskild utformning ("Robot Evolution" eller "Don't Tase Me, Bro).

  Med Butiks kategorier och sortering kan butiksägaren nu sortera varje kategori med en unik ikon som representerar innehållet i denna kategori. Till exempel är det nu möjligt för en butik att innehålla ett nät av kategori ikoner, se nedan:

  Image

   

   

   

  ...eller för att visa kategorier med en scrollable ikon rader, som dessa två exempel visar:

  Image

  Image

   

   

   

  Genom att klicka på någon av dessa ikoner tar dig till den kategorin inom denna butik. Det är viktigt att notera att även kategorier liknar mappar på en datort's, de beter sig lite annorlunda så som i  Kategori som visar alla produkter som ingår i den, dessutom produkter som befinner sig inom Underkategorin. Till exempel, en Kategori som kallas "Djur" kan ha Underkategorier som heter "Katter" och "Hundar". When you view the "Animals" category, all cat and dog products will be shown, as well as any products in the "Animals" category itself, but when you view the "Cats" category, only cat products will show.När du söker på "Djur" kategorin", så kommer katt-och hund oxå att visas, liksom alla andra produkter i "Djur" kategori, men när du söker på "Katt" kategorin, så visas bara katt produkter.

   

   

  Hur man ställer in en ny Kategori med egen Ikon

  Gå till din  Allmäna Produkter  Public Products sida och klicka på "Lägg till ny kategori"

  Image

   

  En dialogruta visas där du kan ange Kategori namn, ge en beskrivning och tilldelas en ikon.

  Image
  Klicka på "Ändra" under mappikonen för att använda en ikon som du skapat (Square, 158 x 158 pixel bilder fungerar bäst. Den slutliga bilden blir automatiskt i en kvadrat.) I det här exemplet, la jag det "Sticka"-ikonen till ett ny kategori kallad "Stickning":

  Image  Klicka på "Klar" och ditt nya kategori har skapas!

  Image

   

   

  Hur man sorterar produkter inom en kategori

  Att kunna ändra kategorier och ikoner är bara början. När du har lagt till produkter till en kategori, kan du nu enkelt sortera dem i valfri ordning som du vill att de ska visas i!

   

  Basic Sorts

  A set of basic sorts are available for each product category in your store. These include Newest, Popular, Alphabetical, and Reverse Alphabetical. Select these from the dropdown within the category in My Zazzle. En enkel sortering för varje produktkategori finns i din butik. Dessa inkluderar Nyaste, Populära, Alfabetiskt, och Omvänd Alfabetisk. Välj dessa från dropdown inom kategorin i Min Zazzle

  Image

   

  The "Custom" sort seen in the dropdown refers to a custom, handmade sort you define by dragging and dropping products in the order you wish them to appear in (see next section). "Anpassad" sorteraren kan hittas i "dropdown" och är anpassad att sortera de du definierar, genom att dra och släppa produkter i den ordning du vill att de ska visas i (se nästa avsnitt)

   

   

  Dra och Släpp Sortering

  Produkter i kategorierna är flyttbara i Min Zazzle. Du kan enkelt dra och släppa en produkt från en position till en annan. Släppområdet är markerad med en röd linje mellan produkterna.

  Starta ett drag genom att placera muspekaren på toppen av en bild, klicka och håll och dra sedan över andra produkter. Den produkten som du drar blir då blek för att visa att det är den som blir dragen. En tjock röd linje som hänvisar en Drop Zonekommer att visa sig när musen rör sig mellan produkterna.  Detta innebär att du sedan kan släppa musknappen och släppa produkten i den positionen.

  Image

   

   

   

  Ställa in Sorterning för din Butik

   

  När du har definierat en anpassad form, eller beslutat om en av de grundläggande slag, måste du uttryckligen ange kategori typ för att använda ett av dina slag, eller för att använda butikens standard sortering.

  Om du inte ändrar något i butikens standard sortering så se nedan.

   

   

  Sorteringsordning för Produkterna

  Many times, it is not necessary or desirable to sort each Category separately. Usually, all categories within a store contain the same sort order, be it Alphabetical, Newest, or Popular.

  Många gånger är det inte nödvändigt eller önskvärt att sortera varje kategori för sig själv. Vanligtvis så tillhör alla kategorier i en butik samma sorteringsordning, vare sig det är Alfabetisk, Nyaste, eller Populära

  Om du vill ställa in sortering på produkterna, gå till din Butik's "Edit Innehåll" sidan   "Edit Content" page  och välj en standard dropdown:

  Image

   

  All categories that have not been set to use a specific sort will use this as the default sort. The choices are Alphabetical, Newest, or Popular. Kategorier som inte har ställts in på en en viss sortering kommer då automatiskt att hamna på standard sortering. Alternativen är Alfabetisk, Nyaste, eller Populära

  Se också till att läsa, Konfigurera vad som visas i din butik   <rn:answer_xref contents="How to Configure What Shows in Your Store" answer_id="853" />.

   

  Länkar & Resurser för Webbplatsen

  Direkta länkar till Allmäna Produkter

  Klicka på länken som motsvarar din lokala internationella Zazzle portal för att gå direkt till dina offentliga Produkter:

   

   

  Direkta länkar till din Butiks "Redigera Innehåll"- Sida

  Klicka på länken som motsvarar din lokala internationella Zazzle portal för att gå direkt till din "Edit Innehåll"-Sida: